Dyski twarde marki WD do QNAP

QNAP pole­ca do moni­to­rin­gu 24/7 serię pur­pu­ro­wych dys­ków twar­dych mar­ki WD: WD Pur­ple™ 5 TB (WD50PURX) & 6 TB (WD60PURX), zapew­nia­jąc przy tym naj­wyż­szą jakość zapi­su i bez­pie­czeń­stwo zapi­sa­nych danych z nagrań.

Nowe WD Pur­ple 5/6 TB zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne dla sys­te­mów NVR obsłu­gu­ją­cych do 8 kie­sze­ni. Jest to seria wypro­du­ko­wa­na spe­cjal­nie do roz­wią­zań moni­to­rin­gu. Dys­ki te świet­nie obsłu­gu­ją roz­dziel­czość Ultra HD 4K – tech­no­lo­gię, któ­ra coraz moc­niej wdzie­ra się do bran­ży moni­to­rin­gu i bez­pie­czeń­stwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl