facebook_pixel

Kariera w SUMA

Dziękujemy, że się interesujesz zatrudnieniem w naszej firmie.

Aktualnie nie poszukujemy kandydatów do pracy.

Jeśli chciałbyś, aby Twoja aplikacja była brana pod uwagę przy najbliższej rekrutacji, zostaw nam swoje CV. Można je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z zaznaczeniem działu oraz miasta w którym praca Cię interesuje. Chcesz, abyśmy lepiej Cię poznali? Do CV dołącz także list motywacyjny.

Miasta w których możemy być zainteresowani podjęciem współpracy :

KATOWICE, WARSZAWA, KRAKÓW, POZNAŃ, WROCŁAW

Ta praca może być dla Ciebie jeśli uważasz:

Za dobrze wykonaną pracę należy się adekwatne wynagrodzenie. Oczekujesz, że warunki premii będą jasno sprecyzowane w umowie o pracę, a premia powinna być składnikiem wynagrodzenia zależnym od poziomu i rodzaju wykonywanych zadań. Zakładasz, że praca odbywać się będzie w jasno określonych ramach czasowych. Dopuszczasz myśl, że twoja praca zostanie poddana obiektywnej ocenie bez pozostawienia wątpliwości, kto działa, a kto nie. Lubisz podejmować wyzwanie budowy, rozwoju różnych projektów wewnętrznych lub uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez naszą firmę.

Proces rekrutacji

  1. Analiza CV i wybór kandydatów. Wybieramy kandydatury spośród nadesłanych CV. Nie kontaktujemy się ze wszystkimi, którzy wysłali CV i LM.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna. W czasie spotkania chcemy poznać: umiejętności i kwalifikacje kandydata do aplikowanego stanowiska, jego oczekiwania zawodowe, finansowe.
  3. Wybór potencjalnego kandydata.  Po zakończonych rozmowach wybranej osobie przedstawiamy propozycję zatrudnienia. To ważne – w naszej firmie zawsze pracujesz na podstawie umowy o pracę!

ZAPEWNIAMY:

– zatrudnienie na umowę o pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, działającej od 1989 r.
– pracę w dni robocze w ustalonych z góry godzinach
– obiektywne oceny efektywności pracy
– możliwość ciekawych wyjazdów służbowych
– regulaminowe nagrody kwartalne
– pracę w młodym i zgranym zespole
– przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
– szansę na rozwój zawodowy w  branży monitoringu wideo IP
– Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Jeśli jesteś zainteresowany pracą stacjonarną w jednym z naszych odziałów Katowicach, Krakowie lub Poznaniu prześlij nam cwoje CV na adres praca@suma.com.pl

Log In

create an account

FreshMail.pl