Promocje w marcu

Pro­mo­cje mar­co­we 

1.
Do koń­ca mar­ca kame­ra VIVOTEK IB8369A dostęp­na jest u opie­ku­nów regio­nal­nych w cenach spe­cjal­nych. Aby sko­rzy­stać z pro­mo­cji nale­ży sko­natk­to­wać się z opie­ku­nem regio­nal­nym:
Region KATOWICE tel. +48 32 757 99 29
Region POZNAŃ tel. +48 61 306 78 62
Regi­na RZESZÓW tel. +48 15 649 02 28
Pro­mo­cja dostęp­na tyl­ko dla part­ne­rów han­dlo­wych SUMA.

Pro­mo­cja w opcji deta­licz­nej dostęp­na w


2.
Do koń­ca mar­ca robiąc zaku­py pro­duk­tów VIVOTEK na łacz­ną kwo­tę 4 000 zł net­to może­cie otrzy­mać za 1 zł cen­tra­lę ∑CASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl